Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Typisk forløb

Det socialpædagogiske forlø​b

Visitationen begynder med, at den unge evt. Sammen med forældre og sagsbehandler, kommer på besøg, hvor vi snakker, og får et indtryk af, om han/hun passer ind I gruppen, og om han/hun tilfører gruppen det, den mangler.

Her udleveres vores pjece, hvis ikke den er fremsendt på forhånd.
Birkebo får herefter tilsendt sagsresume.

Senere laves der aftale om forsørgelsesgrundlag, handleplan og kontrakt, som skal være underskrevet inden indflytning.

Da den unge ofte skal have et efterskoleforløb afsluttet, er det meget tit I god tid, vi har alle formaliteter på plads.​

Indslusningsordning​

På Birkebo har vi en indslusningsordning, der strækker sig over 1-2 uger, hvor vi gennem nært samvær lærer hinanden at kende.

Den første uge er nøje planlagt og går med praktiske gøremål såsom:

 • indkøb af møbler og diverse ting til værelset.
 • flytning af adresse på folkeregisteret.
 • oprettelse af konti I den lokale bank.
 • præsentation af hvad lokalområdet har at byde på. Vi mener, det er vigtigt at have et tilhørsforhold til, - og blive genkendt af dem man omgiver sig med.
 • herudover skal værelset klargøres. Den unge vælger selv farve og skal deltage I malearbejdet. Desuden skal værelset møbleres og gøres hyggeligt.


Sideløbende hermed hilses på kommende kammerater, kontaktpersonen og de øvrige medarbejdere. I indslusningsforløbet lægger vi vægt på, at den unge får meget voksenkontakt, så han/hun kan føle sig tryg ved at være her og der skabes grobund for gensidige relationer og tillid.

Hen ad vejen informeres den unge om dagens struktur/forløb, Birkebos regler og andre relevante ting I den udstrækning, vi mener, den unge er I stand til at rumme det.​​

Bearbejdning og stabilisering​

Efter indslusningen starter denne fase.
Vi laver et dagskema som gennemgås med den unge.
Hverdagens rutiner og aktiviteter begynder så småt. Vi sørger for megen voksenstøtte så den unge kan føle sig tryg.

Vi begynder at bevidstgøre den unge om at overveje/opstille muligheder og mål. Her er det vigtigt med en løbene dialog, så det bliver en realistisk vurdering af egne ressourcer. Det kan tage tid.

Vi støtter den unge med at opdele udviklingen I små overskuelige trin. Dette gøres skriftligt I form af udviklingspunkter/udviklingsmål.

Vi holder møder med den unge for at lave, gennemgå og revidere udviklingsmål og arbejdspunkter, både for at sikre at vi I personalegruppen til stadighed fastholder målet med den unges ophold, men også for at støtte den unges bevidsthed om, at målene skal tages alvorligt.

Vi opsamler fortløbende erfaringer om den unges vanskeligheder/problemer.

Vi udvikler specielle pædagogiske metoder/støtteforanstaltninger I forhold til den unges særlige vanskeligheder.​

Eksempelvis:

 • video/rollespil til træning af sociale færdigheder.
 • adfærdstræning til overvindelse af angst
 • adfærdstræning til acceptabel sproglig form og kontakt
 • arbejdsskema tilpasset hver enkelt opgave og person.

For at støtte og opmuntre den unge gør vi bl.a. følgende:

 • direkte ros, knus og klem.
 • anerkendelse I form af belønning.
 • fremhævelse I andres påhør.
 • humor og ”smådril” for at udvikle tolerance.
 • nye udfordrende opgaver, når man er parat til det, så man vokser.

Vi holder husmøde til gensidig orientering af hinanden, om ting der vedrører alle.

Her tages beslutning om større ting, så som ferierejsemål, udflugter, fester og udformning af hus regler.

Vi er meget opmærksomme på, at mødet skal være rart. Det er ikke I dette forum, man kritiserer hinanden, men her lærer man mødekultur.

Hvis den unge bryder regler og normer eller krænker andre, reagerer vi I første omgang spontant for at stoppe det. Dernæst forsøger vi at finde en logisk konsekvens. Her overvejer vi I personalegruppen, hvad den unge kan lære af, hvad vedkommende kan forstå intellektuelt og ”bære” følelsesmæssigt.

I særlige tilfælde, hvor den unges handlinger vurderes til fare for at kunne skade eget helbred, sundhed, økonomi eller omdømme, går vi – efter at have taget stilling I personalegruppen – ind og overtager ansvaret.

Det kan være I forhold til:

 • indtagelse af medicin (tilsigtet og utilsigtet)
 • hygiejne
 • kost (sundhed og vægt)
 • tab af formue – trussel om gæld

I tilfælde af brug af magtanvendelse, følger vi de til enhver tid gældende regler.

Omfang af forældreinddragelse vurderes individuelt. Det er forskelligt I hvilken grad den unge har behov for selvstændighed, frigørelse eller at være tilknyttet forældrene.

Vi holder møde med den unge, sagsbehandler, forældre (evt.) og kontaktperson efter 3 måneder, hvor det vurderes, om Birkebo er det rette tilbud.

Når det er på plads, holdes der efterfølgende møde hvert halve år, hvor Birkebo laver dagsorden og statusrapport. Til mødet fremlægger den unge sine punkter og fortæller om sine mål. Birkebo fremlægger problemstillinger og arbejdspunkter, der diskuteres tidsperspektiv for opholdet, og der evalueres handleplan.​

Udslusning​

Udslusningen begynder hvis:​

 • den unge har et realistisk ønske eller krav om det
 • Birkebo mener tiden er inde
 • det er et led I handleplanen
 • bevillingen ophører

Den unge skal som det første være forberedt og indstillet psykisk og følelsesmæssigt, på det der skal ske.

Dernæst er der mange praktiske ting, der skal gøres, så som at blive meldt I en boligforening, finde ud af hvor man skal bo og hvilket netværk der kan findes og anvendes.

Der skal desuden købes køkkenting m.M. (her er der meget godt at finde på de lokale loppemarkeder).

Når der er fundet en lejlighed, er vi den unge behjælpelig med klargøring og med flytning, hvis han/hun ønsker det.

Denne periode varer som oftest mellem 4 og 6 måneder.

Når den unge er flyttet ud, er der mulighed for at etablerer efterværn.​

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​