Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fakta

Birkebos dagsrytme

Dagligdagen på værkstederne starter kl. 9.00. Arbejdet er fastlagt efter skema,

da det giver de unge forudsigelighed og dermed ro og tryghed.

Der er frokostpause mellem kl. 12.00 og kl. 13.00

Der er kaffepause fra kl. 15.30 til kl. 16

Fysiske rammer

I tilknytning til botilbudet, er der en værkstedsbygning. Den indeholder et kreativ værksted, samt træ- og metalværksted. Desuden er der landbrug, med dyrehold og 8 hektar land jord. Hvor der er 4 drivhuse og en 50 X 50 meter stor urtehave.

Optagelse

Der optages elever fra alle landets kommuner, og optagelsen kan finde sted hele året. Visitationen begynder med, at den unge evt. sammen med forældre og sagsbehandler, kommer på besøg, hvor vi snakker, og får et indtryk af, om han/hun passer ind i gruppen, og om han/hun tilfører gruppen det, den mangler.

Senere laves der aftale om forsørgelsesgrundlag, handleplan og kontrakt, som skal være underskrevet inden forløbet påbegyndes.

Da den unge ofte skal have et efterskoleforløb afsluttet, er det meget tit i god tid, vi har alle formaliteter på plads.

Godkendelsesgrundlag
Dagtilbudet skal ikke godkendes. Det er den anbringende kommune der løbende fører tilsyn med, at det pædagogiske og praktiske indhold i dagbeskæftigelsen lever op til den unges behov. Anbringende kommune udøver desuden økonomisk tilsyn i form af kontrol af budget og regnskab, som fremsendes efter aftale.

(Botilbudet Birkebo er godkendt som midlertidig privat botilbud for voksne efter Lov om social service § 107. Dagtilbuddet har unge efter beskæftigelsesloven § 32 og efter servicelovens aktivitestilbud § 103 og § 104. Godkendelsen er udtryk for, at botilbudet er generelt egnet til nedenfor nævnte målgruppe jf. Lov om socialservice § 144.)

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​