Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Målgruppe

Efter aftale med Mariagerfjord kommune modtager ”Birkebo” op til 12 voksne fra 18 år. Der er mulighed for at søge dispensation hos kommunen, hvis den unge er under 18 år. De unge er sentudviklede og har sociale - og adfærdsmæssige handicaps. De unge vil typisk have haft ringe udbytte af folkeskolen og have gået på specialskole. De unge kan have mindre fysiske/psykiske handicaps eller udredte og velbehandlede psykiatriske problemstillinger.

Fælles for målgruppen er, at de har behov for en helhedsorienteret indsats, der afklarer fremtidige bo – og erhvervsmæssige muligheder, og at de kan have udbytte af, at være sammen med andre unge og voksne i et socialt fællesskab.

Det er en forudsætning for optagelse i botilbudet, at de unge er beskæftiget i dagtimerne, enten i Birkebos dagtilbud eller i en anden form for beskæftigelse, skoleforløb, praktikforløb etc. tilrettelagt i samarbejde med botilbudet.

Birkebo modtager ikke kriminelle og misbrugere.

Efter LOS målgruppe – kategorier modtager vi unge med følgende problemstillinger:

1. Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

2. Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske
hjælpesystem.

3. Lettere psykisk udviklingshæmmede (herunder ”sent udviklede”), der generelt er personligt selvhjulpne og underviselige.

Varigheden af opholdet er min. 1 år.

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​