Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Typisk forløb

Bearbejdning og stabilisering

 • Efter indslusninsforløb i botilbudet begynder hverdagens rutiner
 • og aktiviteter så småt.​
 • Vi sørger for megen voksenstøtte så den unge kan føle sig tryg.​
 • Vi laver et dagskema som gennemgås med den unge.​
 • Vi begynder at bevidstgøre den unge om at overveje/opstille muligheder og mål. Her er det vigtigt med en løbene dialog, så det bliver en realistisk vurdering af egne ressourcer. Det kan tage tid.​
 • Vi støtter den unge med trininddeling af udviklingen. Dette gøres skriftligt i form af udviklingspunkter/udviklingsmål.​
 • Vi opsamler fortløbende erfaringer, om den unges vanskeligheder/problemer.​
 • Vi udvikler specielle pædagogiske metoder/støtteforanstaltninger i forhold til den unges arbejdsmæssige vanskeligheder.
 • Botræning foregår udelukkende i botilbudet på Birkebo.​

For at støtte og opmuntre den unge gør vi bl.a. følgende

 • Direkte ros, knus og klem.
 • Anerkendelse i form af belønning
 • Fremhævelse i andres påhør.
 • Humor og ”smådril” for at udvikle tolerance.
 • Nye udfordrende opgaver, når man er parat til det.​

Hvis den unge bryder regler og normer eller krænker andre, reagerer vi i første omgang spontant for at stoppe det. Dernæst forsøger vi at finde en logisk konsekvens. Her overvejer vi i personalegruppen, hvad den unge kan lære af, hvad vedkommende kan forstå intellektuelt og ” bære” følelsesmæssigt.​

I tilfælde af brug af magtanvendelse, følger vi de til enhver tid gældende regler. Det er yderst sjældent at dette finder sted på Birkebo. I de 22 år Birkebo har eksisteret, er det sket 4 gange, at det har været nødvendigt med en magtanvendelse.

Omfang af forældreinddragelse vurderes individuelt. Det er forskelligt i hvilken grad den unge har behov for selvstændighed, frigørelse eller at være tilknyttet forældrene.

Vi holder møde med den unge, sagsbehandler, forældre (evt.) kontaktperson efter 3 måneder, hvor det vurderes, om det er det rette tilbud.

Når det er på plads, holdes der efterfølgende møde hvert halve år, hvor der laves dagsorden og statusrapport. Til mødet fremlægger den unge sine punkter og fortæller om sine mål. Birkebo Dagbeskæftigelse fremlægger problemstillinger og arbejdspunkter, der diskuteres tidsperspektiv for opholdet, og der evalueres handleplan.

Vi styrker bl.a. den faglige trivsel ved følgende

 • Ugentlig personalemøde.
 • Sagssupervision.
 • Målrettede kurser.
 • Temadage.
 • Teoretiske undervisninsforløb.​

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​