Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Værdiggrundlag

​Introduktion til værdier:

Vi har på et 2 dages kursus med psykolog Henning Pedersen introduceret og påbegyndt akkrediterings processen.

Vi har valgt at arbejde med akkreditering, som man arbejder med at opbygger et hus.


Derfor er det meget naturligt at begynde med værdigrundlaget, som er soklen eller fundamentet i hele vores arbejde.
Vi har valgt at inddele værdigrundlaget i værdier for den pædagogiske del og for den kollegiale del. Værdierne er nøje udvalgt i medarbejdergruppen.

Pædagogiske værdier:
Humor
Omsorg
Udvikling af kompetencer
Ansvarlighed
Respekt

Kollegiale værdier:
Humor
Loyalitet
Fleksibilitet
Anerkendelse
Udvikling​

Herunder beskrives værdierne og ”underværdierne”, så ordene får mening og vi fortæller små historier fra dagligdagen, så værdierne får liv.

Pædagogiske værdier​

Humor som pædagogisk værdi:
Humor bruges i dagligdagen til at opløse fastlåste situationer beboerne imellem, og til at de kan tolerere hinandens forskelligheder og løse konflikter på en fredelig måde, til at hjælpe den enkelte til at bære modgang og personlige vanskeligheder og skabe optimisme, til at se egne fejl på en forståelig og tålelig måde, og endelig til at skabe en fælles munter atmosfære i huset, så alle både beboere og personale oplever glæde ved at være sammen.


Især overfor beboerne udvises der stor omhu i at bruge ikke krænkende humor og kun den ironi, der er tydelig godmodig og mild jysk underdrivende.​

Ansvarlighed som pædagogisk værdi:

I hverdagen arbejdes der på at give de unge ansvar i forhold til de forudsætninger de har. Der arbejdes med ansvarlighed både i forhold til fællesområder og personlige områder. De unge skal have medindflydelse på ting og opgaver, for at udvikle ansvarsfølelse. Det er meget vigtigt at finde de unges individuelle niveau, så de kan få succesoplevelser.
Ved at kende begrebet” frihed under ansvar” hjælpes de unge via samtaler til at reflektere over egne handlinger og konsekvenser heraf.. Igennem arbejdet med at tage ansvar udvikles evnen til at blive selvstændig.​


Udvikling af kompetencer som pædagogisk værdi:

Vi arbejder ud fra den enkelte unges potentiale. Vi tilrettelægger udfordringerne i så små trin, at det munder ud i succes og en god læring. Vi anvender mesterlæreprincippet, hvor den unge gennem fælles samarbejde guides igennem de basale -, sociale - og praktiske processer.​


Respekt som pædagogisk værdi:

På Birkebo arbejder vi med respekt i forhold til hver enkelt ungs funktionsniveau og kompetencer. Det gør vi i kravs situationer – når potentialer er afdækkede. I al kommunikation, information og logiske konsekvenser, tager vi udgangspunkt i, hvad hver enkelt ung kan forstå, profitere af og vokse med.
I vores arbejde er vi meget bevidste om, at ting tager tid. Der skal udvises stor tålmodighed og empati, så der opnås succes og den unges selvværd højnes.

Kollegiale værdier

Humor som kollegial værdi:
På grund af en særlig heldig sammensætning af personalet, har vi erfaret og udviklet brugen af humor som et værdifuldt redskab i mange henseender: Til at forstå og løse uenigheder i en kreativ og munter atmosfære, til at tydeliggøre og tolerere forskelligheder i personlighed og stil, så forskelligheder bliver et arbejdsmæssigt tilskud og til at bære vanskelige og tunge arbejdsopgaver. Humor er en spontan reaktion, men styres så den ikke udarter sig til uacceptabel ironi og sarkasme. Jysk ironi i form af tydelig underdrivelse forekommer dog.


Loyalitet som kollegial værdi:

Birkebo har en tværfaglig medarbejdergruppe, hvor tillid og loyalitet er en selvfølge. Med respekt for hinandens værdier, meninger samt personlige kvalifikationer er der åbenhed og mod til pædagogisk handlekraft.
Følelsen af loyalitet og tillid giver tryghed til at være sig selv, og giver overskud til at vise respekt og yde omsorg for de andre i personalegruppen og til arbejdet med de unge, som jo er det vigtigste element.​


Fleksibilitet som kollegial værdi:

Fleksibilitet bliver vægtet højt og er en nødvendighed for personalet på Birkebo. Selvom vi forsøger at gøre hverdagen så forudsigelig som mulig, vil der ofte være ændringer, der kræver at personalet er omstillingsparat.
Fleksibiliteten kommer endvidere til udtryk i forhold til faglige forskelligheder, personlig udvikling, ønsker og behov..​

Udvikling som kollegial værdi:

På Birkebo prioriterer vi personlig og faglig udvikling i form af:
Ugentlige personalemøder
Supervision
Temadage
Målrettede kurser
Medarbejder udviklings samtaler​


Igennem konstruktiv feed back, refleksion og ærlig ros og ris understøttes den enkelte medarbejders tryghed til udvikling og trivsel, hvilket giver pædagogikken et løft, som kommer de unge til gavn.

Vikingeskibet "Birkebo”. En metafor.​

Skibet fører de unge og os over uroligt vand. Skipperne sørger for at den rette kurs er sat, at sejlene er rebet godt i forhold til vinden og at vi ikke kommer på for dybt vand. Sejladsen skal være sikker, så de ombordværende alle kan være trygge. Hvis der bliver dårlige vindforhold, må vi gribe årene og ro. Dette er hårdt arbejde, så vi må være dygtige til at motivere og gå foran med et godt eksempel på, hvordan man samarbejder og trækker på fælles hammel. Vejrforholdene kan også gøre det nødvendigt at kaste anker, og vente på at vinden lægger sig.


Ombord er det nødvendigt at alle hjælper til og gør deres pligter. Gør man det så godt man formår, får man ros, og bliver fremhævet. Det handler om at udnytte og udvikle de evner man har. Omgangstonen er god. Vi accepterer hinanden med de styrker og svagheder vi har.


Vi er alle i samme båd.

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​