Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Sagsbehandler

Vi vil gerne kendetegnes som en samarbejdspartner, der løser opgaverne
efter kommunernes behov, vel vidende at der ikke findes generelle løsninger.

Altså forventer vi tæt samarbejde med forældre og sagsbehandler
for at tilgodese de unges behov bedst muligt.

Efter aftale med Social tilsyn Nord, som er "Birkebos" godkendende og tilsynsførende myndighed, modtager vi op til 12 voksne fra 18 år, der er sentudviklede og som har sociale - og adfærdsmæssige handicaps.

Birkebo tilbyder et botilbud efter Servicelovens §107.

Prisen for 2020 er kr. 40.997 pr. måned.

Inkluderet i denne pris er kost og logi, som den unge selv skal betale. 

Prisen er kr. 3.250 pr. måned for ophold på B1, samt kr. 3.808 pr. måned for B2.


Birkebo tilbyder desuden Dagbeskæftigelse efter beskæftigelsesloven § 32 og efter servicelovens aktivitestilbud §104.

Prisen for 2020 er kr. 12.256 pr. måned for §104 og kr. 13.500 for §32.

Det er muligt for de unge at være tilknyttet dagtilbuddet uden at bo på botilbudet.

Birkebo tilbyder også ”den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” (STU). 

Prisen for 2020 er kr. 18.500 pr. måned, dog er juli måned betalingsfri.

Det er muligt for de unge at være tilknyttet STUén uden at bo på botilbudet.​

Birkebo kører desuden bostøtte efter Serviceloven § 85 om støtte i eget hjem. Prisen for 2020 er kr. 370 pr. time.​

Birkebo har gode erfaringer i at have en mulig ny ung ude i praktik inden den endelige beslutning tages. Dette kan hjælpe den unge til at tage stilling til, hvorvidt vedkommende tænker at Birkebo er det rigtige sted for ham/hende. Det kan også være en stor hjælp til Birkebo, da vi har mulighed for at vurdere den unges funktionsniveau inden evt. indflytning.

Birkebo er altid åben for dialog, og er altid klar til at vise vores dejlige sted frem for de unge, forældre og sagsbehandlere mm.​

​Læs mere på tilbudsportalen.dk

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​