Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Medarbejdere

Medarbejderstaben består af:​

6 pædagoger

1 cand.Pæd.Pæd.Psyk

1 lærer

1 murer (pædagogmedhjælper)

1 pædagogstuderende

1 sundheds- og servicesekretær

1 Klejnsmed (pædagogmedhjælper)

3 Vikarer

1 bogholder

Susanne

Pædagog

Forstander 

Birkebo​

Steffan

Pædagog

Stedfortræder Birkebo​

Niels

Pædagog

landmand

Janne

Cand. pæd.pæd.psyk​

Lone

Pædagog

Stine

Sundheds- og servicesekretær​

Barselsorlov

Helene

Lærer

Brian

Klejnsmed

pædagogmedhjælper

Lasse

Murer

pædagogmedhjælper

Lone

Bogholder

Særlige kompetencer hos medarbejderne​

Alle vore medarbejdere er headhuntede. Vi søger – og har fundet medarbejdere der besidder evnen til at se det positive og vise respekt I forhold til andre mennesker.

De hviler I sig selv og kan sætte grænser. Deres hjem er åbne for birkebos unge. De har alle et godt humør og viser selv ”det gode eksempel”. Alle er indstillet på at få supervision - både samarbejdssupervision og sags supervision.

Personalegruppen har i 2018 afslutte KRAP-uddannelsen, hvorfor alle er uddannet indenfor KRAP med efterfølgende eksamen.

Alle er indstillet på at trække på fælles hammel, alle påtager sig ansvar, hvilket giver overskud til at tage sig af det, som vi ønsker, nemlig de unge.

Der ligger selvfølgelig sideløbende med en overordnet faglig udvælgelse, så vi føler os kvalificerede og påklædte til at løse de opgaver, vi påtager os.

Sikring af personalets personlige og faglige trivsel:​

Medarbejderne på birkebo har forskellig faglig baggrund. Det mener vi er en hel klar styrke, som vi udnytter positivt personligt så vel som fagligt.

I det daglige gør vi meget ud af, at have det sjovt sammen. Vi driller og gør godmodigt grin med hinanden. Der er stor åbenhed I gruppen. Klager, kritik, ønsker, savn og glæder bliver meddelt I gruppen. Konflikter, modsætninger, misforståelser eller uenigheder tages direkte op, så det ikke ligger og bliver gammelt. Afhængig af hvad der er tale om, tages det op personligt eller på medarbejdermødet. Her er intet problem for stort eller for småt.​

I gruppen er der en udbredt hjælpsomhed og smidighed i udførelsen af det daglige arbejde med de unge.
Alle trækker på fælles hammel, og der er stor opbakning og forpligtelse overfor fælles beslutninger, også selv om man måske ikke er enig i beslutningen. Det er på den anden side også acceptabelt, at der sker afvigelser med en truffet beslutning, hvis den i praksis viser sig uhensigtsmæssig. Her orienteres gruppen selvfølgelig.

Udover ovenfornævnte gør vi bl.a. følgende for at styrke den personlige trivsel:

  • Arrangere fester til jul og sommerferier (med de unge).
  • Tager på fællesferier(med de unge).
  • Inviterer hinanden med til runde fødselsdage m.m.(Hvis man har mulighed og lyst).
  • Giver hinanden omsorg.
  • Får samarbejdssupervision.


Vi styrker bl.a. den faglige trivsel ved følgende:

  • Ugentlig personalemøde.
  • Sagssupervision.
  • Målrettede kurser.
  • Temadage.
  • Teoretiske undervisninsforløb.​

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​