Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Målgruppe

Efter aftale med Mariagerfjord Kommune modtager ”Birkebo” op til 13 unge og voksne fra 18 år. De unge er sentudviklede og har sociale - og adfærdsmæssige handicaps. De unge vil typisk have haft ringe udbytte af folkeskolen og have gået på specialskole. De unge kan have mindre fysiske/psykiske handicaps eller udredte og velbehandlede psykiatriske problemstillinger.

Fælles for målgruppen er, at de har behov for en helhedsorienteret indsats, der afklarer fremtidige bo – og erhvervsmæssige muligheder, og at de kan have udbytte af, at være sammen med andre unge og voksne i et socialt fællesskab.

Det er en forudsætning for optagelse i botilbuddet, at de unge er beskæftiget i dagtimerne, enten i Birkebos dagtilbud eller i en anden form for beskæftigelse, skoleforløb, praktikforløb etc. tilrettelagt i samarbejde med botilbuddet Birkebo modtager ikke kriminelle.

I særlige tilfælde kan en ung med mindre misbrugsvanskeligheder blive optaget.​

Efter LOS målgruppe – kategorier modtager vi unge med følgende problemstillinger:

1. Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

2. Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske
hjælpesystem.

3. Lettere psykisk udviklingshæmmede (herunder ”sent udviklede”), der generelt er personligt selvhjulpne og underviselige.

Varigheden af opholdet er min. 1 år.​

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​