Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Birkebo

​Birkebo består af et botilbud efter Servicelovens § 107. Birkebo har plads til 13 borgere over 18 år, der er sentudviklede og som har sociale - og adfærdsmæssige handicaps.

Birkebo tilbyder desuden:

  • ​Dagbeskæftigelse efter Servicelovens § 103 og 104.
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU.
  • ​Lov om aktiv beskæftigelse § 91 – LAB.
  • Bostøtte jf. Servicelovens § 85 – Støtte i eget hjem.

Birkebo har her selv 12 lejligheder beliggende på Friggsvej 1 – Onsild. Disse boliger er som udgangspunkt forbeholdt de borgere som fraflytter Botilbuddet.