Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Værdigrundlag

​Omsorg

 • ​Omsorg i form af at vi lærer de unge om normer, værdier.
 • ​Vi viser omsorg ved at være nærværende rollemodeller, stille krav, give ros og guide.
 • ​Omsorg i form af tilknytning, psykosocial samspil, afstemme sig følelsesmæssigt, behov for at blive set, hørt og forstået.
 • ​Omsorg for fysiologiske behov.

Fællesskab

 • ​Vi vægter et fællesskab hvor man har en følelse af samhørighed og samvær, da dette understøtter identitet.
 • ​Fællesskab i form af ferier, weekendaktiviteter/fritidsaktiviteter, arbejdshold mm.
 • ​At være en del af fællesskabet på det niveau den enkelte unge ønsker.
 • ​Støtte og guide den unge i at navigere i fællesskaber på Birkebo og i lokalsamfundet.
 • ​Et fællesskab som giver sikkerhed og et frirum, hvor man føler sig tryg og bare kan nyde at være.

Anerkendelse

 • ​Møde den unge hvor den unge er og hvad den unge er optaget af.
 • ​En anerkendelse af at vi alle har hver vores virkelighedsopfattelse baseret på de erfaringer vi hver især har med i bagagen.
 • ​Vi arbejder ud fra de ressourcer og kompetencer den enkelte ung besidder.
 • ​Vi udviser rummelighed, og dermed en accept af hinandens forudsætninger og udfordringer.

Ansvarlighed

 • ​Støtte og vejlede den unge ift. at kunne reflektere over egne handlinger og konsekvensen heraf.
 • ​Ansvarlighed ift. at arbejde målrettet med fx den unges handleplanspunkter, med udgangspunkt i den enkeltes udvikling.
 • ​Alle udviser ansvarlighed overfor hinanden og dermed en accept af hinandens forskelligheder
 • ​Der udvises ansvarlighed ift. at bliver set, hørt og forstået med henblik på selv- og medbestemmelse.​

Vikingeskibet "Birkebo”. En metafor.​

Skibet fører de unge og os over uroligt vand. Skipperne sørger for at den rette kurs er sat, at sejlene er rebet godt i forhold til vinden og at vi ikke kommer på for dybt vand. Sejladsen skal være sikker, så de ombordværende alle kan være trygge. Hvis der bliver dårlige vindforhold, må vi gribe årene og ro. Dette er hårdt arbejde, så vi må være dygtige til at motivere og gå foran med et godt eksempel på, hvordan man samarbejder og trækker på fælles hammel. Vejrforholdene kan også gøre det nødvendigt at kaste anker, og vente på at vinden lægger sig.


Ombord er det nødvendigt at alle hjælper til og gør deres pligter. Gør man det så godt man formår, får man ros, og bliver fremhævet. Det handler om at udnytte og udvikle de evner man har. Omgangstonen er god. Vi accepterer hinanden med de styrker og svagheder vi har.


Vi er alle i samme båd.