Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Sagsbehandler

​​Birkebo vil gerne kendetegnes som en samarbejdspartner, der løser opgaverne

efter kommunernes behov, vel vidende at der ikke findes generelle løsninger.

Altså forventer vi tæt samarbejde med forældre og sagsbehandler
for at tilgodese de unges behov bedst muligt.

Efter aftale med Social tilsyn Midt, som er "Birkebos" godkendende og tilsynsførende myndighed, modtager vi op til 13 voksne fra 18 år, der er sentudviklede og som har sociale - og adfærdsmæssige handicaps.

Botilbuddet Birkebo ApS tilbyder:

Botilbud efter Servicelovens §107. Prisen for 2024 er kr. 43.999 pr. måned.

Inkluderet i denne pris er kost og logi, som den unge selv skal betale.

Prisen er kr. 5.849 pr. måned for ophold på B1, samt kr. 6.680 pr. måned for B2.

Dagbeskæftigelse §104.

Prisen for 2024 er kr. 14.427 pr. måned for §103 og §104. 

Det er muligt for de unge at være tilknyttet dagtilbuddet uden at bo på botilbuddet.

Birkebo STU og Bostøtte ApS har følgende tilbud:

LAB - beskæftigelsesloven § 91. Prisen for 2024 for dette tilbud er for en fuldtidsplads kr. 14.600 pr måned.

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Prisen for 2024 er kr. 19.960 pr. måned, dog er juli måned betalingsfri.

Det er muligt for de unge at være tilknyttet STUén uden at bo på botilbuddet.​

Bostøtte - jf. Servicelovens §85 om støtte i eget hjem. Prisen for 2024 er kr. 397,70 pr. time.​

​På Birkebo har vi gode erfaringer i at have en mulig ny ung ude i praktik inden den endelige beslutning tages. Dette kan hjælpe den unge til at tage stilling til, hvorvidt vedkommende tænker at Birkebo er det rigtige sted for ham/hende. Det kan også være en stor hjælp til Birkebo, da vi har mulighed for at vurdere den unges funktionsniveau inden evt. indflytning eller opstart i beskæftigelse.

På Birkebo er vi altid åben for dialog, og er altid klar til at vise vores dejlige sted frem for de unge, forældre og sagsbehandlere mm.​

​Læs mere på tilbudsportalen.dk