Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fakta​​

​Fysiske rammer

Botilbuddet Birkebo og Birkebo STU og Bostøtte bliver i daglig tale blot kaldet Birkebo. Det er 2 selvstændige juridiske enheder beliggende på samme adresse, hvorfor det blot er Birkebo.

Botilbuddet Birkebo består af 2 ejendomme (B1 og B2), som i alt rummer 13 unge fra 18 år.

Der er fælles køkken/alrum, bad og toiletter. Den anden ejendom er indrettet til beboelse for 4 unge. Der er fælles køkken, stue og bad. Alle har naturligvis eget værelse.

På samme adresse har vi nogle fantastiske flotte og nye rammer til al vores dagaktivitet for de unge. Dette er stort træværksted, kantine, industrikøkken, undervisningslokaler, kreativt værksted, produktionslokale, metalværksted, bilværksted og omklædning. Ialt har vi ca 1400 m2 opvarmede lokaler til alle former for aktiviteter, samt 550 m2 bolig til botilbuddet.

Birkebo, Birkebos medarbejdere og Birkebos unge er alle stolte over de rammer vi med årene har fået skabt omkring os, og er derfor altid klar med en kop kaffe hvis man har lyst til en rundvisning.

Ejendommene ligger i naturskønne omgivelser 1 km. fra Sdr. Onsild og 7 km. fra Hobro.

Godkendelsesgrundlag

Botilbuddet Birkebo er godkendt som midlertidig privat botilbud for voksne efter Lov om social service § 107. Godkendelsen er udtryk for, at botilbuddet er generelt egnet til den beskrevne målgruppe jf. Lov om social service § 144.​

Botilbuddets §104 er omfattet af personrettet tilsyn fra den enkelte sagsbehandler som visiterer hertil.

​Birkebos døgnrytme​

Kl. 8.00 møder der 1 personale ind som vækker de unge på B1.

kl. 8.15 møder der yderligere 1 personale ind som vækker de unge på B2.

Kl. 9.00-9.30 er der morgensamling hvor der bliver serveret morgenmad i en buffet og dagsprogammet bliver skrevet på en tavle, og oplæst i plenum. 

Kl. 9.30 går vi i gang med arbejdsdagen, som der er fastlagt efter skema, da det giver de unge forudsigelighed og dermed ro og tryghed i arbejdsdagen.

Der er frokostpause mellem kl. 12.00 og kl. 13.00

Kl. 13.00-15.00 arbejdshold efter fastlagt skema

Kl. 15.00 har de unge fri

Kl. 15.30  går der 3 personaler hjem. Så er der 2 tilbage, der sammen med de unge på skift klarer aftensmaden, og er der til snak, hygge og aktiviteter i de 2 huse.

Kl. 21 går 1 pædagogisk medarbejder hjem.

Kl. 22 går sidste pædagogisk medarbejder hjem.

Efter kl. 22.00 er der en vagttelefon, som de unge kan ringe til. Det er ejeren af Birkebo som har denne telefon i hverdagene, og med 1 kilometers afstand, kan de hurtigt komme til Birkebo. Weekender, ferier og helligdage er vagttelefonen dækket af daglig leder og andet personale.