Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bestyrelsen i Botilbuddet Birkebo ApS​

Botilbuddet Birkebo ApS består af et botilbud jf. Servicelovens §107 samt et dagbeskæftigelsestilbud §104.

Botilbuddet Birkebos professionelle bestyrelse består af:​

Hans Palmhøj - formand.

Hans har gennem en årrække været forstander på Den selvejende institution Bækkebo beliggende i Haverslev. Bækkebo er specialiseret i mennesker med autisme.

Konsulent i f.m. etablering af forskellige institutioner.

Desuden indehaver af Center for Ressource orienteret og anerkendende Personaleudvikling​.

Kontakt Hans:

birkebohans@outlook.dk

Frank Ibsen - bestyrelsesmedlem.

Frank har i mere end 12 år siddet som forstander på Autismecenter - Nord-Bo. Herudover har Frank i flere år fungeret som kursusleder, underviser og foredragsholder i mange sammenhænge indenfor skole – kultur – specialundervisnings- og folkeoplysningsområdet.​

Kontakt Frank:

birkebofrank@outlook.dk

Stine Gude Gadegaard – bestyrelsesmedlem

Stine er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet. Stine har arbejdet som socialrådgiver i 8 år, og senest fungeret som Teamleder i Mariagerfjord Kommunes Specialrådgivning for Voksne.

I 2019 stoppede Stine hos Mariagerfjord Kommune, og arbejder i dag som selvstændig i egen IT virksomhed i Aalborg.

Stine har en stor interesse i det sociale arbejde og har et bredt kendskab til servicelovens paragraffer.​

Kontakt Stine:

birkebostine@outlook.dk