Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bestyrelsen i Botilbuddet Birkebo ApS​

Botilbuddet Birkebo ApS består af et botilbud jf. Servicelovens §107 samt et dagbeskæftigelsestilbud §104.

Botilbuddet Birkebos professionelle bestyrelse består af:​

Hans Palmhøj - formand.

Hans har gennem en årrække været forstander på Den selvejende institution Bækkebo beliggende i Haverslev. Bækkebo er specialiseret i mennesker med autisme.

Konsulent i f.m. etablering af forskellige institutioner.

Desuden indehaver af Center for Ressource orienteret og anerkendende Personaleudvikling​

Frank Ibsen - bestyrelsesmedlem.

Frank har i mere end 12 år siddet som forstander på Autismecenter - Nord-Bo. Herudover har Frank i flere år fungeret som kursusleder, underviser og foredragsholder i mange sammenhænge indenfor skole – kultur – specialundervisnings- og folkeoplysningsområdet.​

Preben Jensen - bestyrelsesmedlem.

Preben har gennem det meste af sit liv været aktiv i kommunalpolitik i Hobro/Mariagerfjord kommune, hvor han har siddet i flere forskellige udvalg. Preben har desuden været viceborgmester i Hobro kommune.

Preben har haft eget murerfirma.​