Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dagtilbud

​Dagtilbudets indhold​

Birkebo dagbeskæftigelse praktiserer en struktureret og forudsigelig hverdagslæring, hvor der arbejdes efter ”mesterlæreprincippet”.

Den ydre struktur og forudsigelighed kombineres med individuelle input f.eks. I form af personligt arbejdsskema, samtale og synlige personlige udviklingspunkter / udviklingsmål.

Overordnet tænkes der positivt, der fokuseres på det, den unge kan, så fokus flyttes fra det negative og det der går mindre godt.

Vi synes, at det er vigtigt, at den unge føler sig accepteret, holdt af og behandlet med respekt, og vi forsøger at skabe en varm atmosfære med glæde og humor I hverdagen.

​Som udgangspunkt begynder man I dagtilbud på stedet. Senere – når den unge er blevet mere afklaret I forhold til egne ressourcer og realistiske muligheder, kan man komme I praktik uden for huset.

Vi modtager også I et vist omfang dagelever, der ikke benytter botilbuddet.