Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Målgruppe​

Birkebo tilbyder botilbud, dagbeskæftigelse, STU, LAB samt bostøtte i eget hjem. Fælles for alle indsatser er, at målgruppen til enhver tid er den samme, uanset hvilket tilbud man er visiteret til. På Birkebo gør vi meget ud af at læse sagsakter på den enkelte borger samt møde denne og gerne familien inden vi beslutter os for om det er det rigtige match. Dette er enormt vigtigt for os, da vi altid har haft en harmonisk gruppe af unge mennesker som har det godt med hinanden. 

​Efter godkendelse fra Social Tilsyn Midt modtager Botilbuddet op til 13 unge og voksne fra 18 år. De unge er sentudviklede og har sociale - og adfærdsmæssige handicaps. De unge vil typisk have haft ringe udbytte af folkeskolen og have gået på specialskole. De unge kan have mindre fysiske/psykiske handicaps eller udredte og velbehandlede psykiatriske problemstillinger.


Fælles for målgruppen er, at de har behov for en helhedsorienteret indsats, der afklarer fremtidige bo – og erhvervsmæssige muligheder, og at de kan have udbytte af, at være sammen med andre unge og voksne i et socialt fællesskab.

Det er en forudsætning for optagelse i botilbuddet, at de unge er beskæftiget i dagtimerne, enten i Birkebos dagtilbud eller i en anden form for beskæftigelse, skoleforløb, praktikforløb etc. tilrettelagt i samarbejde med botilbuddet.

Birkebo modtager ikke kriminelle - I særlige tilfælde kan en ung med mindre misbrugsvanskeligheder blive optaget.​

​​Efter LOS målgruppe – kategorier modtager vi unge med følgende problemstillinger:

1. Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

2. Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske
hjælpesystem.

3. Lettere psykisk udviklingshæmmede (herunder ”sent udviklede”), der generelt er personligt selvhjulpne og underviselige.

Varigheden af opholdet er min. 1 år.​​​