Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fakta​​

​Fysiske rammer

Botilbuddet Birkebo og Birkebo STU og Bostøtte bliver i daglig tale blot kaldet Birkebo. Det er 2 selvstændige juridiske enheder beliggende på samme adresse, hvorfor det blot er Birkebo.

Botilbuddet Birkebo består af 2 ejendomme (B1 og B2), som i alt rummer 13 unge fra 18 år.

Der er fælles køkken/alrum, bad og toiletter. Den anden ejendom er indrettet til beboelse for 4 unge. Der er fælles køkken, stue og bad. Alle har naturligvis eget værelse.

​​

På samme adresse har vi nogle fantastiske flotte og nye rammer til al vores dagaktivitet for de unge. Dette er stort træværksted, kantine, industrikøkken, undervisningslokaler, kreativt værksted, produktionslokale, metalværksted, bilværksted og omklædning. Ialt har vi ca 1400 m2 opvarmede lokaler til alle former for aktiviteter. Samt 550 m2 bolig til botilbuddet.

Birkebo, Birkebos medarbejdere og Birkebos unge er alle stolte over de rammer vi med årene har fået skabt omkring os, og er derfor altid klar med et kop kaffe hvis man har lyst til en rundvisning.


Ejendommene ligger i naturskønne omgivelser 1 km. fra Sdr. Onsild og 7 km. fra Hobro.

Godkendelsesgrundlag

Birkebo STU samarbejder med flere kommuner om varetagelsen af uddannelse for unge med særlige behov. Det er den enkelte kommune som visiterer, som har ansvaret for det personrettede tilsyn. 

LAB §32, her er det jobcenterets visiterende sagsbehandler som har det personrettede tilsyn. Der afholdes som udgangspunkt møde hver 8. uge, hvor de opstillede mål i den unges plan bliver gennemgået og justeret.

Bostøtte §85, her er det borgerens sagsbehandler som har det personrettede tilsyn. Der afholdes møde minimum 1 gang årligt, hvor den unges handleplan gennemgået og justeres. 

​Birkebos døgnrytme​

Kl 9.00 mødes vi i kantinen, hvor der er mulighed for morgenmad og kaffe. Her bliver dagen gennemgået i plenum, således alle hører, hvis der er ændringer i programmet, dette kan f.eks. være sygdom mv.

Kl 9.30 går vi til arbejdet, der er fastlagt efter skema, da det giver de unge forudsigelighed og dermed ro og tryghed.

Der er frokostpause mellem kl. 12.00 og kl. 13.00

Kl 13.00-15.00 er vi på forskellige arbejdshold, dette er ikke nødvendigvis samme hold som om formiddagen.

Kl 15.00 lukker dagtilbuddet ned. 

Om fredagen lukker vi ned kl 14.00.